اطلاعات تماس

09155122338

مراسم خنچه برون ازغند سال 1345

خانواده عروس ضمن پذيرش هدایا سيني ها را برگشت داده و به هر « خنچه بر » يك دستمال ابريشمي و يك نعلبكي شيريني هدیه میدهد.

قرمه خورون

پائیز و بوی قرمه همیشه با هم هستند. در اولین روز، جگر و دل و قلوه پخته و نوش جان میشود. و اما «اَشکینۀ اَستقو » ( اِشکنۀ اُستخوان ). حال ، خوردن این نانهای روغنی با قورمه لذتی دارد وصف نا پذیر و به...

هیئت ابوالفضلی روستای ازغند

تاریخچه ای از ایجاد هئیت ابوالفضلی ازغند در طی سالیان

تابستان ازغند-دهه 30

تابستان فصل تلاش خستگی ناپذیر و هنگام دریافت پاداش طبیعت است . اهالی در اين فصل اغلب بيرون از ده و در باغ و صحرا به سر میبرند . از غربی ترین نقطه كه « كلاتۀ بالا » و « برج كمال » است تا شرقی ترین که ...

هر كدام آماده بود مي خواهم

می گويند آقاي موسوی (آقاي بجدم ) در جوانی كه مي خواسته اند، زنی برايش بگيرند در جلسه ای كه عمو و دائی و پدر و مادر و ديگر اقوام دور هم بوده و در اين باره صحبت مي كردند چندين دختر از قوم و خويشان برايش...

ماه رمضان در روستای ازغند / دهه 30

« شُو خَنی اول » ( اولین شب خوانی ) با هدف بیدار نمودن مؤمنین برای عبادت و مناجات است که بیشتر با صدای بلند دعا و مناجات همراه است . اما « شُو خَنی دوم » ( دومین شب خوانی )که برای بیدار نمودن مسلمین ...

بادِ سیزده در سیزده بدر

تعبیر دیگری نیز برای « تاب بازی سیزده بدر » رایج است به نام «باد به در کردن» که در اینجا « باد » به معنی « بدی » است . پس فلسفۀ تاب بازی سیزده بدر « دور انداختن همۀ بدی ها از دل است !!! »

اولین روز عید از دید کودکان ازغندی( دهه سی)

توصیفی دقیق و زیبا از کودکان ازغندی در دهه سی در روزهای آغازین نوروز ، عیدی ها، بازی ها، و...

سفرۀ نوروزی دهه سی / روستای ازغند

گرداگرد سفره را كاسه های چینی با همان گل های قوری دم درب که قبلاگفته شد فراگرفته است . «سوبنی » ( سمنو ) درون این کاسه های زیبا با آن گردوی وسوسه انگیز رویش هوش از سرآدم می بَرَد ! قاشق چای خوری ، كن...

یک دیدار نوروزی در دهه سی در روستای ازغند

چشمانت را ببند و لحظاتی با ما به میهمانی دهه 30 روستای ازغند بیا .یادی از همه بزرگانی که دیگر نیستند ...

< 1 2 >