اطلاعات تماس

09220690452

آثار تاریخی

آثار تاریخی

ارگ ازغند قلعه ای کوچک بوده متعلق به حاکم، که بر بلندای تپه ای طبیعی، درون قلعۀ بزرگتری بنا شده بوده است. با این فرض که ارگ حکومتی همین ارگ کنونی بوده باشد.

شيخ الاسلام دين و دنيا حضرت عبدالرشيد فرزند بزرگ شيخ جام بوده که به شهر ازغند پيشواي مومنان و مسلمانان گرديده بود. نقل است که در شهر ازغند از اسماعيليان زيادي ب...

يکي از وقف هايي که همه اهالي ازغند آنرا مي شناسند، قنات محراب ميباشد. که واقف آن يکي از سادات اولاد امام سجاد(ع) بنام مير محمد صالح (ره) احتمالااز اهالي اصفها...

در شمال غربي روستا صخره اي مخروطي شكل بلندي را نشان دادند، كه « باغ قلعه » ناميده ميشد. مي گفتند بر فرق اين قلّه، قلعه اي است ساخته شده از سنگ و آهك و...

ازآثارگذشته ازغند حفره های داخل زمین برای زندگی است که سومب گفته میشود که در گوشه و کنار روستا و بعضی از نقاط کوهستان دیده میشود

درباره امامزاده محمد صالح ازغند تاکنون هيچ مکتوب يا دست نوشته اي غير از نوشته هاي روي سنگ قبر بدست ما نرسيده اينطور که از پدران و اجداد ما، در ازغند سينه به...