اطلاعات تماس

09220690452

جغرافیای ازغند

جغرافیای ازغند

مختصات جغرافیایی ازغند، 58 درجه و 48 دقیقه طولِ شرقی و 35 درجه و 16 دقیقه عرضِ شمالی است. ارتفاع متوسط محدودۀ روستا از سطح دریا 1280 متر میباشد. این روستا بر دامنه جنوبی رشته کوه چهل تن و مشرف بر دشت ازغند قرار گرفته است. ازغند از شمال به روستاهاي رود معجن ، حصار و نامق ، و از جنوب به روستاي گلستان ، از شرق به روستاي سلطان آباد و علی آباد و از غرب به روستای فرشه محدود مي گردد.  دشت ازغند به پشتوانۀ  کوههای یاد شده دارای سفرۀ آب زیرزمینی بسیار مناسبی است. در طول قرون متمادی آب و هوایی مطبوع  و کشتزارهای سرسبز ، و حاصلخیز و قنات های پر برکت، و رودخانه های پر آب در خدمت مردمی سختکوش بوده است. همه این شرایط باعث شده که تقریباً هر گونه میوه ای در آن به عمل  آید. و به همین سبب است که دارای قدمتی بیش از دو هزار سال شده است . زیرا اگر فقط به گورهای موجود گبرها ( زردشتیان ) استناد شود ، تاریخی فراتر از 1400  سال را شاهد خواهیم بود.آب و هوای حاکم بر منطقه ی ازغند با توجه به وضعیت توپوگرافی و پستی بلندی های موجود، در شمال و جنوب متفاوت است

ازغند بخاطر قدمت چند هزار ساله اش در گذشته دارای قنات های زیادی بوده است. از کل قناتهای فعلی ازغندکه بعضی دایر و بعضی بایر هستند ...

باغ های ازغند ، باغ هایی بسیار زیبا و سرسبز هستند .در ادامه مطلب باغ های ازغند کامل معرفی شده