اطلاعات تماس

09155122338

ازدواج ها

ازدواج ها


هاتف احیایی

نام و نام خانوادگی : هاتف احیایی

نام پدر : حسن

تاریخ عروسی : 1396/04/16

توضیحات : عروس خانم فاطمه وکیلی ازغندی، دختر حمید آقای وکیلی میباشند. عروسی در مشهد برگزار شد .با آروزی خوشبختی