اطلاعات تماس

09155122338

متولدین

متولدین


بخشی

نام و نام خانوادگی : بخشی

نام پدر : ----

تاریخ تولد : 1396/08/22

توضیحات : همولایتی عزیزمون جناب آقای بخشی که پدر شدن

النا وکیلی ازغندی

نام و نام خانوادگی : النا وکیلی ازغندی

نام پدر : مهدی

تاریخ تولد : 1396/05/22

توضیحات : با عرض تبریک برای این نوگل عزیز

وکیلی ازغندی

نام و نام خانوادگی : وکیلی ازغندی

نام پدر : امید

تاریخ تولد : 1395/10/14

توضیحات : قدم نو رسیده مبارک باشه انشالله

علی وکیلی ازغندی

نام و نام خانوادگی : علی وکیلی ازغندی

نام پدر : مهدی

تاریخ تولد : 1395/09/28

توضیحات : با عرض تبریک برای این نوگل عزیز

محمد طاها وکیلی ازغندی

نام و نام خانوادگی : محمد طاها وکیلی ازغندی

نام پدر : شیخ مجید

تاریخ تولد : 1395/07/15

توضیحات : مبارک باشه انشالله ...

عطا احیایی

نام و نام خانوادگی : عطا احیایی

نام پدر : عرفان

تاریخ تولد : 1395/05/20

توضیحات : قدم نو رسیده مبارک ...

امیر علی احیایی

نام و نام خانوادگی : امیر علی احیایی

نام پدر : حسن

تاریخ تولد : 1389/03/25

توضیحات : پایدا ر باشی امیر علی خان احیایی...