اطلاعات تماس

09220690452

مرحبا ازغند

نام شاعر : سید حسین موسوی ازغندی

مرحبا ازغند و مردان امین

خانه توحید دارالمومنین

سرزمین مردم صاحب نظر

مهد دانایان و میدان هنر

خانه آباد و امن انقلاب

بوستان پرگل اسلام ناب

خاک من خاک شقایق های مست

خاک مستان می از عهد اَلست

اوج علم و عمل و فرزانگی

اصل جود و مظهر مردانگی

ملک پاکی و درستی و صفا

پایگاه پیروان مصطفی

در تو تاریخی کهن خوابیده است

چشم تو اقوام پیشین دیده است

آن دَرِ سنگیت باشد یادگار

زان قوی سرپنجگان نامدار

پیش تر از آن همانا بوده ای

چست و چالاک و توانا بوده ای

خاک تو مهد تمدن بوده است

مظهر فرّ وتمکّن بوده است

در ورای هر کلوخ و سنگ تو

می درخشد گوهر فرهنگ تو

مأمنِ مردان روشن بوده ای

پاکبازان را تو جوشن بوده ای

نوجوانان و جوانانت چو شیر

حمله می کردند بر گرگان پیر

بر جبین مهر بسیجی می زدند

ماهرانه آر پی جی می زدند

می نوردیدند صد میدان مین

می درخشیدند در فتح المبین

یاد دارم پاکی سیمایشان

گاه حمله رمز یا زهرایشان

من به چشم خویش دیدم مادران

پشت جبهه در صف نام آوران

بر خدای خود توکّل می کنند

داغ گلها را تحمّل می کنند

با تو بادا جاودان پیوند من

خاک بی مانند من ازغند من

تحفه ها اندر جهان آورده ای

عارف و عالِم بسی پرورده ای

بوده ای در عهد جور اشقیا

میزبان سیدی صالح  زِآل مصطفی

دامنت لیکن پر از گلدسته است

تربت صد عارف وارسته است

غم مخور ازغند باز بر خیزد از دامان تو

غنچه های درخور و شایان تو

خاک عنبرسای تو پر برکت است

مستعدِ جنب وجوش و حرکت است

با وجود آب بسیارت در زیر زمین

دشت حاصلخیز تو ممنوعه است

آن مزار پائین و بالای تو

لاله های تازه و زیبای تو

لاله می روید زکوی و برزَنت

 اسوه باشد در جهان مرد و زنت

زیر هر سنگ آرمیده لاله ای است

بر فرازش سبز خونین لاله ای است

خاک بی مانند تو گوئی زر است

زر چه باشد چون که انسان پرور است

عالمانش همچو خورشیدی نمایان بوده اند

پیشوای پارسایان بوده اند

مردمت آزاده با هم هم نظر

حاضر اندر صحنه های پر خطر

آتشی بر جان اهریمن زدند

شعله ها بر خرمن دشمن زدند

ریشه کن کردند استبداد را

سلطه جور و ستم بیداد را

یاد بادا همت مردان تو

جلوه های روشن ایمان تو

یاد بادا مردم آزاده ات

احمد جانباز آن دلداده ات

میر محمد سید غلامت یاد باد

اسوه صبر و صبوری یاد باد

مر حبا بر خاک خونین رنگ احمدهای تو

آفرین بر مکتب و فرهنگ تو

خاک من ای خاک گرما خیز من

ای بهار سبز بی پائیز من

دوست دارم من بهاران ترا

دشتها و کوهساران ترا

سیدحسین موسوی ازغندی

29 آذر 1400

سلام بر شما مدیریت سایت وزین ازغند . از اینکه زحمت کشیده و تراوش ذهن ناقص حقیر را بعنوان شعر قبول فرموده و در سایت گذاشته اید ممنونم .اما لازم است در دوجای آن تصحیح صورت پذیرد . چسن به چست و آسوده به اسوه

فرم ارسال نظر

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *