اطلاعات تماس

09220690452

لاله های ازغند

نام شاعر : سید حسین موسوی ازغندی

این جای قشنگی است ولی نیست چنان باغ در ازغند

گل بوته فروانست ولی نیست چنان لاله در ازغند

آبش روان است ز هر جوی ولی نیست همانند

با باغ نقی ، چاه موتور ، یا که بقرقی در ازغند

آواز پرندگان خوش است اندرین جای

لکن نبودهمچون ، آواز هَزار ، تیهو ودُرّاج در ازغند

یک عمر بگردی و بچرخی ونشینی در این جای

همسان نباشد به یک لحظه یِ گشتن در ازغند

خواهی اگرت لذّت دنیا بیابی و ببینی و چشائی

ای موسوی زودتر فکن رحل اقامت تو در ازغند

فرم ارسال نظر

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *