اطلاعات تماس

09220690452

عجب آب و هوایی

نام شاعر : مدیریت سایت

عجب آب و هوايي داره ازغند

عجب جفت چناري داره ازغند

ازين جفت چنار مو ريشه گيرم

ميون دخترا مو نيمزَه گيرم

نگار نازنين ساقم به ساقت

مرا کي ميبري به سير باغت

مرا وقتي ببر که سايه باشه

نهال هاي نو رسد پر ميوه باشه

شو اِمشوُ که مهمون شمايوم

به نون و آب و گندم شمايوم

عزيزان قدر مُور اِمشوُ بدانيد

خدا دانَه که فردا شو کجايوم

فرم ارسال نظر

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *