اطلاعات تماس

09220690452

سفر نوروزی به ازغند

نام شاعر : حسین اسماعیلی

عید نوروز آمد و یکسر به ازغند میروم

نی به شیراز و به کرمان بلکه ازغند میروم

حافظ از وصف تو باشد شهر شیراز دیدنی

شهر شیراز من ازغند است و ازغند دیدنی

چون زبانم الکن است از وصف شیراز وطن

میکنم جان را فدای شهر شیراز وطن(ازغند)

ارگ ازغند بس که زیبا و تماشایی بود

چون نگین منطقه دُری تماشایی بود(نوعی سنگ عقیق)

میدرخشد شهر من در منطقه همچون نگین

این عقیق دیدنی شهر تماشایی بود

شهر ازغند بس که شیدایی و تاریخی بود

همچو مهتاب در شب تاریک و ظلمانی بود

چون منور شد نور منطقه از شهر ما

من دعاگو شما هستم اندر منطقه

فرم ارسال نظر

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *