اطلاعات تماس

09220690452

با یاران حسین تا عاشورا - درویش دشت کربلا

تعداد بازدید : 12695

تعداد نظرات : 0 نظر

تاریخ انتشار : 1397/06/22

توسط : علی اسدی

اشتراک گذاری :

 به جهانی ندهم منصب
درویشی را
که جهان غمکده ای
درنظر درویش است
***********
غلامرضا حلاج بود و
پنبه زنی حرفه
وکمان پنبه زنی ابزارش

***********
چه شد که پنبه زن وحلاج
ماشد درویش
وکمان اوبه
کشکول وتبرزین تبدیل شد؟
***********
حتما شنیدین که
فلانی این حرفه وهنر را
ازدایی به ارث برده است
حال حلاج ما چنین است
دایی اومرحوم کرلایی
محمد،آبدار،شیرزاد،،،باقری،،
وپدران اواینکاره بوده اند
***********
بعد از فوت مرحوم،،باقری،
اول پسر او،،عبدالرضا باقری،
ایفای نقش میکند و....
آقای باقری عزم تهران میکند و
حال چه کسی درویش بخواند؟
چه کسی بهتر ازخواهر زاده و...
***********
چنین بود که مرحوم حلاج
وارث دایی شد،
باقدی بلند،
قدمها ی استوار
لحنی سنگین و جا افتاده
به زیبایی تمام شد،مرشد
ودرویش،کابلی
واینهم سعادتی است که...
با همان لباس سفید
درویشی به اربابت ملحق بشی
وخودتو اینگونه معرفی کنی
***********
به جهانی ندهم
عالم درویشی را
کین جهان
غمکده ای
درنظر درویش است
***********
ازمن بگو به  ،،خلاق،،
فرزند تو چنین گفت :
***********
روح تو شاد بادا. !
درویش این زمانه


فرم ارسال نظر

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *