اطلاعات تماس

09220690452

درآستانه اربعین حسینی، یادی از کدخدای ازغند، که عمری به عشق سرورمان حسین(ع) خدمت کرد

تعداد بازدید : 4790

تعداد نظرات : 0 نظر

تاریخ انتشار : 1397/08/07

توسط : علی اسدی

اشتراک گذاری :

 


 ،،،سلام کدخدا،،،
    
سلام برکدخدای خوب ازغند
که رفته نام نیکش تاسمرقند
   ******** 
زخوبان محلی،یاد گردد
به هریادی،دلی هم شاد گردد
   ********   
حدود نیم قرن او کدخدابود
مرام و راه او انگار،جدابود
مرامش بامنش بودست همراه
صفایش،درعمل بودست،گویا
   ********
مدیر روستا بانیک نامی
ندیدی،جزمحبت
هیچ جامی
   ********
الهی،کدخدا پاینده،نامت
هم این دنیا،هم آن دنیا بکامت
   ********
زبانت نرم،بیانت،گرم بودست
همین بودست که دلهارا ربودست.
به ظاهر پاک وهم پاكیزه بودی
به باطن بیش ازاین اندازه بودی
   ********
هنوزم نقل مجلس،نقل محفل
مدیر روستا در قلب وبردل
   ********
نمی دانم چه شیری خورده بودی؟
هنوزم زنده ای،گرمرده بودی
   ********
شنیدم هاتفی،آواز سرداد
نمیرد هردرختی کو ثمرداد
درختی کاشتی،ازمهربانی
ثمردادست،عمر جاودانی
به مردم گرچه بودی تاج وسرور
به نزد شاه دین بودی،تونوکر
   ********
نمی گردد فراموش خلق وخویت
بزرگان میخورند،سوگند به مویت
   ********
روانت شاد،مرامت،زنده بادا
مرامت کدخدا،پاینده بادا
بگیرم درس اخلاقی ازاین پند
که خوبی ها نمی میرند درازغند
که خوبی ها
نمی میرند

        🌷🌷🌷درازغند🌷🌷🌷

فرم ارسال نظر

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *