اطلاعات تماس

09220690452

گرد همایی دامداران ازغند

تعداد بازدید : 6161

تعداد نظرات : 0 نظر

تاریخ انتشار : 1398/06/05

توسط : علی اکبر باصری ازغندی

اشتراک گذاری :

توجه ؟ توجه اطلاعیه برای کلیه دامداران سبک وسنگین ساکن ازغند :

 خلاصه بعداز مدت هادوری وفاصله جامعه دامداران ازغند سبک وسنگین به این نتیجه رسیدیم که بهترین راه پیشرفتمان راه اتحاد وهمبستگی باهم است ، لذا کلیه دامداران سبک وسنگین تصمیم گرفتیم که امشب یعنی شب چهارشنبه تمام دامداران مقیم وساکن ازغند بعداز نمازمغرب دور هم درمسجد جامع گرد امده تا باتفاق هم تصمیماتی مهم درباره شرکت تعاونی دامداران سبک و سنگین صالح ازغند وتشکیل هیئت مدیره اتخاذ گرددخواهشا همه دامداران برای حضورداشتن با هم اطلاع رسانی کنند کسانی هم که نمیتوانند بیایند نماینده شان را بفرستند چرا که به غایبان چیزی تعلق نخواهدگرفت .......

مسئول جلسه گردهمایی علی اکبرباصری

فرم ارسال نظر

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *