اطلاعات تماس

09220690452

مژده ، مژده خلاصه بعد ا ز سالها بارزوی خودرسیدیم

تعداد بازدید : 8266

تعداد نظرات : 0 نظر

تاریخ انتشار : 1398/06/09

توسط : علی اکبر باصری ازغندی

اشتراک گذاری :

مژده ، مژده : خلاصه بعدازسالها انتظار با تلاش وکوشش نماینده عزیزمان آقای دکترباستانی وپیگیری فرماندار محترم شهرستان مه ولات برای اسفالت جاده ازغند گلستان عبدل اباد پنجشنبه صبح خبرتصویب اسفالت این جاده توسظ فرماندار محترم به شورای ازغنداطلاع داده شد که خلاصه اقای دکتر باستانی بقول خودش عمل کرده و واین طرح را بتصویب رساندوبزودی زیر سازی وسپس اسفالت این جاده که راه ازغند مه ولات را میانبر ومسافتش به نصف میرسد شروع میشود

فرم ارسال نظر

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *