اطلاعات تماس

09220690452

معرفی خیرین و خوبانی که درکنارماوامورازغندهستند

تعداد بازدید : 4644

تعداد نظرات : 0 نظر

تاریخ انتشار : 1398/07/19

توسط : علی اکبر باصری ازغندی

اشتراک گذاری :

ششمین خیروخوبانی که در کنارماهستند بشناسید .... اری ایشان اقای مهندس حاج عباسعلی ماندنی ساکن مشهدهستند که گشت وتفریحشان درویلای رباط سفید ودلشان درازغنداست وبه هرمناسبتی ازکمک به نیازمندان ازغند وامورات ازغنددریغ ندارند ودراخرین اقدامشان کمک وواریزی مبلغ یکمیلیون تومانی ایشان برای تعمیرات ودیوارکشی قبرستان پایین بوده است البته جهت اطلاع  عزیزا ن قبرستان پایین بنام شهید ماندنی نیز میباشد اجرکم عندالله درتصویر مهندس را باتفاق خانواده در باغهای ازغند هستندکه خودم ازایشان گرفته وبا اجازه دراینجا گذاشته ایم مخفی نماند که همسرایشان سرکارخانم میرمحمدی فرزند مرحوم اقاسید غلامرضامردشناخته شده ازغندبوده و یکی ازفرهنگیان موثر وبنام ازغندی هستند که درکنارمهندس به فعالیت فرهنگی وخانه داری ادامه میدهند

فرم ارسال نظر

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *