اطلاعات تماس

09220690452

خیرین ودغدغه داران ازغندرا بشناسید

تعداد بازدید : 5235

تعداد نظرات : 0 نظر

تاریخ انتشار : 1398/07/14

توسط : علی اکبر باصری ازغندی

اشتراک گذاری :

دررابطه باخیرین خصوصاایام محرم : اقای حسین زنگاری ازغندی که تعمیرگاه مکانیکی دارد واماده تعمیرات موتوری شما در خیابان بلوارشهدای تاکسیرانی مشهد باشماره همراه09155581571 می باشد چند سال است که هزینه صندلیها وداربست را بعهده دارد سال اول 600صندلی سال دوم800 صندلی وامسال 1000صندلی وداربست هایش راقبول کرده وامسال ناراحت بود که چرا 1000 عدداورده اید کمه سال دیگه خودم میام واز نزدیک اقدام و1500 صندلی می اورم ومیگویندمن ناراحت میشوم که همشهری ام روی زمین  می نشیند .... وضمنا بدانید فامیل ایشان که زنگاری است یکی ازقدیمی ترین تبارهای ازغند است  ووجه تسمیه زنگاری ازانجا  سرچشمه میگیرد که در شمال ازغند  چند کلاته وجود داردویکی ازانها الان در دست اقای عمرانی است کلاته جنب  اقای عمرانی  مال اقای زنگاری وتبارایشان است که اثار معادن قدیمی مس وجوددارد وچون دودمان حسین اقا با مس واستخراج مس همدم بوده اند فامیلشان را هم زنگار که ریشه اش مس است گرفته اند با ارزوی سلامتی وموفقیت این خانواده

فرم ارسال نظر

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *