اطلاعات تماس

09220690452

خوبان خیرکه درکنارما(ازغند) هستندبشناسید

تعداد بازدید : 5229

تعداد نظرات : 0 نظر

تاریخ انتشار : 1398/07/18

توسط : علی اکبر باصری ازغندی

اشتراک گذاری :

چهارمین نفرازخیرین وخوبان ازغندی ..... ایندفعه اشاره کنیم بیک خانواده خوبان وخیر چرا؟ چون هم پدر وهم دختر وهم همسردختر ازدغدغه داران ازغندهستند بله اقای حسن اسدی ف حاج عباسعلی مقیم تهران که بعلت علاقه بوطن درازغندهم مسکنی خریده وهرچندگاهی خانوادگی ازغندی میشوند حسن اقادرهر مناسبتی که تقاضای کمک نموده ایم به وسع خودشان درکنار ما هستند درود برایشان ودوسه سالی هم هست که دخترشان خانم مهندس ارزو  باهمسرشان کمک حال نیازمندان ازجهت لوازم التحریر هستند وسالانه بالای دومیلیون دومان دراین راه هزینه میکنند اجرکم الی الله خداوند سلامتی وعزت باین خانواده  داده وبازهم بدهد

فرم ارسال نظر

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *