اطلاعات تماس

09220690452

ثبت تصاویر شما ، در آرشیو سایت ازغند

تعداد بازدید : 8252

تعداد نظرات : 0 نظر

تاریخ انتشار : 1397/04/07

توسط : علی اکبر باصری ازغندی

اشتراک گذاری :

همشهری های عزیز یا هر ازغندی که پسوند ازغندی در شناسنامه اش هست ،ازغند و زادگاه شما دیارکهن بزرگی هست ، که باید نه تنها دراستان خراسان بلکه در کل کشور حتما هویتش آشکار وروشن باشد و ما داریم برای هویت این دیار کهن درامورفرهنگی شب و روز با کمک فرهیخته گان ازغندی تلاش و کوشش  میکنیم.
منتظر ارسال شما از اسناد قدیمی قباله ها ، حتی کپی آنها ، عکس های کودکی ، خانوادگی ، که به همراه پدر مادرتان گرفته اید ، یا اقوام  دور و نزدیک برای من (علی اکبر باصری) بفرستید، که هم در آرشیو سایت رسمی ازغند برای پیشینه ازغند ماندگارشود و هم در بنر دو کیلومتری روز ملی ثبت و درج شود.
بسیار پیش آمده که در روز ملی ازغند، قوم و خویشانتان می پرسند: "عکسهای اقوام ما کو" ؟
هر نوع عکسی دارید خصوصا قدیمی هارا بفرستید ......
 نگین نگفتی...
  مسئوول کانون فرهنگی و هویت روستا ی ازغند
علی اکبرباصری

فرم ارسال نظر

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *