اطلاعات تماس

09220690452

بهار آمد

تعداد بازدید : 7702

تعداد نظرات : 0 نظر

تاریخ انتشار : 1397/12/24

توسط : سید حسین موسوی ازغندی

اشتراک گذاری :

باد بهاری وزیده به باغ و به بستان
 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
شکفته گل به شجرزمین شده الوان
🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
 روئیده ازتراب لاله سوسن و سنبل 
🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
از دیدنش شده دیدگان همه حیران
 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
صوت هزاردهد مژده خردمندپیر را 
🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
آمدهوای بهاری ورفت سوز زمستان
🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
 لطف خداست همه اَحسَنُ صِبغست
🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
 تاآورد معاد را به یاد و دیده انسان
🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
 
سیدحسین موسوی ازغندی

فرم ارسال نظر

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *