اطلاعات تماس

09155122338

اولین کمک کنندگان به هشتمین همایش روز ملی ازغند

تعداد بازدید : 3170

تعداد نظرات : 0 نظر

تاریخ انتشار : 1397/12/20

توسط : علی اکبر باصری ازغندی

اشتراک گذاری :


🔸️ حاج اسماعیل رضایی از تهران 250 هزار تومان - فرزند غلامرضا
🔸️ آقای مهندس عباس ماندنی از مشهد 120 هزار تومان 
🔸️آقای علیرضا رضایی از مشهد 50 هزار تومان - فرزند حسن
🔸️آقای حاج محمد حاجی قاسمی 50 هزار تومان 
🔸️آقای سید مهدی مدنی از مشهد 200 هزار تومان
🔸️آقای حسین مدنی از مشهد 50 هزار تومان - فرزند سید عبدالرضا
🔸️آقای علیرضا سعیدی از کرج 70 هزار تومان - فرزند بهرام
🔸️آقای حمید وکیلی از مشهد 50 هزار تومان - فرزند عبدالرضا
🔸️آقای احمد سلیمانی از تربت 50  تومان  - فرزند استا محمد علی
🔸️خانم محمد پور از تربت 100 هزار تومان - فرزند حج اسماعیل
🔸️آقای علی محمد عسگری از تهران مبلغ 100 هزار تومان - فرزند غلامرضا
🔸️ آقای مجتبی عسگری از تهران 165 هزار تومان - فرزند حسن
🔸️آقای حسن اسدی 50 هزار تومان - فرزند حاج عباسعلی
🔸️دختر حسن آقای اسدی 353 هزار تومان - فرزند حسن
🔸️آقای سجاد الهی 50 هزار تومان
🔸️سرهنگ قاسمی  50 هزار تومان - فرزند حاج محمد رضا
🔸️آقای کاظم باقری از تهران99900  تومان - فرزند غلامعلی
🔸️آقای سعید سعیدی از مشهد 200 هزار تومان
🔸️آقای مهندس احمد باصری از مشهد 500 هزار تومان- فرزند علی اکبر
🔸️آقای حاج محمد باقری 100 هزار تومان- فرزند غلامعلی
🔸️ خانم سپیده مدنی و مادر گرامی ایشان 140 هزار تومان
🔸️ اقای علی محمد امیری از تهران 100 هزار  تومان

 💰 به حساب خیریه و همایش ازغند واریز شد
 
📣  بزودی صرف هزینه ها برای یکایک شما عزیزان اعلام میشود 
🍃اجرکم عند الله🙏🙏
 
💳 شماره حساب خیریه 6273811065713858
💳 شماره حساب همایش 6273811104673147

فرم ارسال نظر

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *