اطلاعات تماس

09220690452

اعلام شماره حساب های مسجد ازغندی ها، برای دریافت نذورات ماه رمضان

تعداد بازدید : 9252

تعداد نظرات : 0 نظر

تاریخ انتشار : 1397/02/25

توسط : سمانه فرهادی

اشتراک گذاری :

امام العارفین و زین العابدین حضرت امام سجاد(ع) در فرازهایی از دعاهای خود به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان چنین زمزمه می کند:
پروردگارا، در این ماه سعادتی نصیب ما فرما تا با ارحام و آشنایان خویش نیکی کرده و به آنها یاری رسانیم و همسایگان را با عطایا و هدایا خشنود سازیم، و اموال و دارایی مان را از آلودگی ها تطهیر کنیم، و کسانی را که آزرده ایم، از رنجش و آزردگی به در آوریم، و حق خویش را از ظالم باز ستانیم و با مخالفان خود از در صلح و صفا وارد شویم.

بزرگواران عزیز ازغندی ، ضمن تبریک پیشاپیش به مناسبت فرارسیدن، ماه مبارک رمضان، شماره حساب و شماره کارت مشترک مسجد ازغندی ها ، بانک ملی شعبه عدل خمینی، به نام آقایان، اسدی، نداف، رضایی به شرح زیر، جهت دریافت نذورات شما بزرگواران، ارائه  گردید.

  شماره حساب   ۰۱۰۸۰۱۸۳۴۸۰۰۰
شماره کارت   ۰۶۱۵ ۱۵۲۳ ۹۹۷۴ ۶۰۳۷

فرم ارسال نظر

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *