اطلاعات تماس

09220690452

متوفقین

متوفقین


فاطمه وطن پور

نام و نام خانوادگی : فاطمه وطن پور

نام پدر : ----

تاریخ وفات : 1395/07/18

محل دفن : ازغند

توضیحات : درگذشت خانم فاطمه وطن پور همسر حسن جعفری را به مردم عزیز ازغند و اقوام وابسته تسلیت عرض می نماییم.

حاج غلامعلی خاکسار

نام و نام خانوادگی : حاج غلامعلی خاکسار

نام پدر : ----

تاریخ وفات : 1395/07/18

محل دفن : ازغند

توضیحات : حاج غلامعلی خاکسار معروف به اخوند درویش درسال  1302شمسی در روستای ازغند در خانواده ای مذهبی بدنیا آمد و علوم قرانی را نزد اخوند خواجه و پدرش ملا حسین اموخت .
1-وقتی روضه ای بود وروحانی نبود منبر میرفت
2-تمام سندهای عادی را ایشان مینوشت
3-عقد کردن عروسی ها بعهده ایشان بود
4- زمین های فروشی را ایشات متراژ میکرد
5- کفاش ازغند بود
6- وظیفه تلقین فوت شده هابرعهده ایشان بود
7- مداح وقرآن خوان مراسم تعزیه
8- نماینده آیت الله سعیدی ازطرف ایت الله سیستانی برای سهم امام .
وی سرانجام بعدازیک عمر خدمت درسن 93سالگی به رحمت ایزدی پیوست .
روحش شاد ویادش گرامی باد

< ... 6 >