اطلاعات تماس

09220690452

پالان دوزی

 در گویش مردمان ازغند به پالان « کتَل » میگویند .

 پالان برای الاغ ها مانند « زین »است برای اسب ها با این تفاوت که زین فقط مناسب « سواری ایمن » است، ولی پالان برای « حمل ایمنِ بار و سواران » است .
این کاربری متفاوت در جنس و ساختار « پالان » نیز تأثیر دارد. بنابراین دوخت پالان از ظرافت و پیچیدگی خاصی برخوردار است .
پالان دوزی حرفه ای است که از « فرشه » به ازغند وارد شده است . چون تعداد الاغ ها زیاد است دارای مشتری زیادی نه تنها در ازغند بلکه روستا های مجاور هم از این صنعت و هنر روستای ما استفاده  میکنند.

نظرات

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *