اطلاعات تماس

09220690452

آب و هوا


آب و هوای حاکم بر منطقه ی ازغند با توجه به وضعیت توپوگرافی و پستی بلندی های موجود، در شمال و جنوب متفاوت است .شمال آن دارای آب و های نیمه خشک و قسمت مرکزی و جنوبی دارای آب و هوای خشک و کویری است. حداکثر مطلق درجه حرارت 40 و حداقل آن 12 درجه سانتیگراد است. میزان بارندگی نیز در این منطقه بسته به موقعیت شمال و جنوب متغیر است. متوسط سالانه نزولات جوی در محدوده شمالی 270 و در قسمت مرکزی و جنوبی 171 میلی متر است. جریان سیبری در زمستان باعث کاهش شدید دما شده و این جریان خشک با خود رطوبتی ندارد ولی جریان های غربی در ریزش باران های منطقه نقش موثری داشته و سبب ریزش باران های زمستانی می گردد .

وزش باد کلاً در تمام طول سال وجود دارد و دلیل اش هم مجاورت با کوه و کوهستانی بودن منطقه ازغند است. در تابستانها بادهای خنک و گاهی همراه با گرد و خاک و در زمستان بادهای سرد و سوزناک جریان دارد.

نظرات

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *