اطلاعات تماس

09220690452

نام : خانم

نام خانوادگی : شیخی

نام پدر : ---

توضیحات :

سرکار خانم شیخی عزیز، نفر اول مسابقات علوم آزمایشگاهی در استان خراسان رضوی میباشند.
ایشان را در کنار فرماندار تربت حیدریه ، مشاهده میکنید.
با آرزوی موفقیت برای این نوجوان ازغندی

فرم ارسال نظر

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *