اطلاعات تماس

09155122338

نام : مجتبی

نام خانوادگی : نجف زاده

نام پدر : علی اصغر

شماره تماس : 09155745793

آدرس الکترونیک : -----

فعالیت ها

درخت کاری پارک بوستان شهدای ازغند

پیگیری ،احداث و گل کاری پارک محله

درخت کاری و نگهداری درختان سر جاده

پیگیری و تغییر از جدول گزاری خیابان قائم به سنگ فرش

نرم افزاری کردن کلیه ی اطلاعات دهیاری و خانوارهای روستا

پیگیری و احداث زمین والیبال با مازاد بودجه دیوار کشی قبرستان

توضیحات :

هدف از ورود به شورای اسلامی: ازغند و دیگر هیچ

شعار: عملکرد بهترین تبلیغ است

شبکه های اجتماعی

فرم ارسال نظر

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *