اطلاعات تماس

09220690452

حمام ازغند

نام شاعر : علی اکبر باصری ازغندی

اطلاعات نسل جديد همشهريها از گذشته، ازغند کم است. چرا که نه سالخورده ها حوصله بيان کردن گذشته ها را دارند و  نه جوانان تمايلي به شنيدن آن...

شعري به زبان محلي ازغند است راجع به حمام خزينه اي آن زمان . البته شبه شعر است..

ديلْ وِرِسْ دِري ؟ از حموم قلعه وَرْگُيُمْ

اززماناي قديم ، چه جورْ بو قلعه، وَرْگُيُم

ازحمومْ ، ازاَستا کارْ، ازخِزينَهْ پَلَشْ مَلَشْ

ازجُويَهْ که شُوْ ني ، وکاه رَ مِشوشْتَنْ وَرگُيُم

صوفَه رعيَتا تنگ وتاريک بُو ، دِ ، پِي شو

صوفه آقايُو، روشن ، دِ جِلَوْ ، مو وَرْگُم

رختايِ رعيتا، دِ، روي هم ، شُلُغْ ، پُلُغْ

بقچِه وطاسِ آقايُو جدا بُو، مو وَرگُيُم

اماچشمت نبينه ، محشري بو ، تهِ حموم

اَدَما ، دِ چيفْتِ هم چَرزَبْ زيَهْ ، مو ورگُيُمْ

دِگوشه چِراغ فانوس، بقيه ي جاها،تَريک

جغ مِزَهْ اَستا : بيا پِشِ چراغ ، مو وَرگُويُمْ

کسِ ،کَسِر، نِمِدي ، ازبخار وازتاريکي

لُوْلُوْاَدَما ، هِچ، ازحَشي دَودَو ، وَرگو يُم

گُودَلِ ، بُو، سه متري ، اسم اُوبو، خِزينَه

اُواي زَردَش مِثل ، زِرچُوه بُو ، مو وَرگويم

خزينه هرکه مرف ازمردا تابچه لي لي

بُوکِشو پُور، بابينيش ، مِرِيخ ، دِ اُوا ، وَرگويم

صبح شُوگيرمال مردا ، اِي حموم تانِش روز

بعدشُم ، مال زنا بُو ، تاغروبا ، وَرگويُم

نِصف شَو،اَستاحسينا، زيردِيگارشاخ مِيکِرد

هِيزوماش ، کماي وچيبله دورمنه ، موورگويُم

مُزد مردا ، دُو قُران بو، که مِدايَن، دهمونجه

براي مُزد زنا ، يَک تَه نُو بُو وَرگويُم

با اي جُور ، راحت بِيَن ، همه مردم ،

اماحال هرخَنه حَمُوم دَرَه ، ناراحتن ، چيش ورگويُم

نسرین ابافت

29 تیر 1397

با سلام کاش به جای تخریب خزینه مرمت میشد وبه محلی باستانی ونمای تاریخی ومسلما جذب گردشگررا در پی داشت .با تشکر

فرم ارسال نظر

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *