اطلاعات تماس

09155122338

ازغند من

نام شاعر : عبدالله نجف زاده

هرروز تو را میشنوم از دهن قند

ازغند من ازغند من ازغند من ازغند

بویت و بهار امده درفصل زمستان

بویت و نشسته لب دیوار به لبخند

قمری و کبوتر جل وبولو- یهوتیهو

جمع اند دراغوش بهار تو به گلخند

یاد تو فراوانی باران بهاری

نام توشکرمیشکند- خاک تو پیوند

ابرو بتکان تا گل و گلپونه برقصد

ابرو بتکان ای همه زیبایی اسفند

پیوند ز دهن ام تو را مادر گیتی

پیوند زدهن ام مرا با تو به یک پند

مکسل توازاین خاک بهشتی که بهشت است

ازغند من ازغند من ازغند من ازغند

عبداالله نجف زاده ازغندی

6 فروردین 1397

دوست عزیز وهمشهری محترم وزحمتکش ممنون از اینکه شعر اینجانب را ثبت وضبط فرموده اید لطف کنید ودوباره به متن نگاهی بیندازید سرتاسر پر از اشتباه تایپی است که منجر به شکست وزن وبهم ریختگی شده است یا شعر رو حذف بفرمایید ودر صورت امکان تصحیح نمایید با تشکر

فرم ارسال نظر

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *