اطلاعات تماس

09155122338

ازغند من

نام شاعر : عبدالله نجف زاده

هرروز تو را میشنوم از دهن قند

ازغند من ازغند من ازغند من ازغند

بویت و بهار امده درفصل زمستان

بویت و نشسته لب دیوار به لبخند

قمری وکبوتر جل وبولو- یهوتیهو

جمع اند دراغوش بهار تو به گلخند

یاد تو فراوانی باران بهاری

نام توشکرمیشکند- خاک تو پیوند

ابرو بتکان تا گل و گلپونه برقصد

ابرو بتکان ای همه زیبایی اسفند

پیوند ز دهن ام تو را مادر گیتی

پیوند زدهن ام مرا با تو به یک پند

مکسل توازاین خاک بهشتی که بهشت است

ازغند من ازغند من ازغند من ازغند

فرم ارسال نظر

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *

lk