اطلاعات تماس

09220690452

ازغند شهر سبز

نام شاعر : حسین وطنپور ازغندی

منتشر گردید ازغند شهر سبز ای هموطن.

بار دیگر باصری شد شمعی در این انجمن.

چونکه روشن کرد این مطلب ز ازغند قدیم.

در کتابی مشتمل برافتخاراتی عظیم.

از رسوم مردمانش، از نسبها و تبار.

از هوا و آب ازغند در زمستان و بهار.

از همه کوه و درو دشت وهمه باغات آن.

میوه های آبدارش که شده ورد زبان.

کال آب رودخانه ،آسیاب آبی اش

بهر گندم آرد کردن راه و بیدار خوابی اش

از کف و حلوا و سوبنی، شیره ها همچون عسل.

نیست بهرش جای دیگراین خوراکی ها بدل.

مکتب وملای سختگیرش به وقت امتحان.

مینمودی تو فلک ها را زِ ایشان نوش جان.

حوضهای آنزمان وباغهای بی نظیر.

حوض پیرزن، حوض گلزیر، حوض بالا،حوض زیر.

گلخن حمام و آن حوض پر از لوش و لجن.

بود اسم آن خزینه، بوی آن میماند به تن.

چله و نوروزو اعیاد و چراغوهای آن.

دار قالی های دست باف، نقش آهوهای آن.

خاطرات تلخ و شیرین در گذار زندگی.

همدلی ها و رفاقت ها ، مرام بندگی.

این کتاب از بهر ازغندهست مانند سجل.

خوان تو آنرا گر که داری مهر ازغند را به دل

فرم ارسال نظر

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *