اطلاعات تماس

09220690452

هفته نیروی انتظامی مبارکباد

تعداد بازدید : 5350

تعداد نظرات : 0 نظر

تاریخ انتشار : 1397/07/13

توسط : علی اکبر باصری ازغندی

اشتراک گذاری :

ردیف

نام نام خانوادگی

نام پدر

1

اذري  حسن

رمضانعلي

2

آذري  عبدالرضا

عباسعلي

3

آذري  علي اصغر

عباسعلي

4

آذری پوریا

علی اکبر

5

اسدي محمد حسين

يوسفعلي

6

اسدي  علي اصغر

يوسفعلي

7

احيايي  غلامرضا

ابراهيم

8

اسلامي رضا

اقا سيد اقا

9

اسماعيلي  علي

حاج غلامرضا

10

احمدی جواد

غلامحسین

11

احمدي  علي اصغر

عبدالرضا

12

احمدی مصطفی

علامحسن

13

احمدي  عباسعلي

حج احمد

14

احمدی  حسین

عباسعلی

15

آقايي  عبدالله

عباسعلي

16

اسحاقی نیا علی

استاد نعمت

17

آقايي  صادق

غلامحسين

18

آقايي غلامحسين

محمد ابراهيم

19

آفايي  حسين

حاج علي

20

آقايي  جواد

غلامحسين

21

آقايي  محمد

عباسعلي

22

آقايي  حسن

عباسعلي

23

اميري  عليمحمد

علی اکبر

24

ازغندي  اسماعيل

اخوند خواجه

25

ازغندي زاده  حسين

لطف الله

26

باخدا  حسن

غلامرضا

27

باقری رضا

عبدالحسین

28

باقري محمد

غلامعلي

29

باقری حسین

غلامعلی

30

باقري  قنبر

كربلايي محمد

31

باقری مقدم مرتضی

محمد رضا

32

باقري  مقدم  ابولقاسم

حاج محمد رضا

33

باخدا  حسن

حاج غلامرضا

34

باقر بيگي  حسين

كربلايي علي اكبر

35

بابا  غيبي  حسين

كربلايي ولي الله

36

بابا غيبي محمد رضا

صفي الله

37

باصري  علي اكبر

محمد رضا

38

بخشي  احمد

علی

39

بخشی موسی

محمد

40

پیر ازغندی محمد علی

سال موسی

41

پیر ازغندی علی اکبر

حسین

42

ترشيزي  حسین

عباس

43

توكلي   عبدالحسین

عبدالواحد

44

تهامي  سيد عباس

سيد محمد حسين

45

تهامي  سيد حسن

سيد محمد حسين

46

تدين سيد حسين

سيد مسيح

47

جمالي  غلامرضا

عبدالمجيد

48

جعفري  عبدالله

مير زا ملا حسن

49

جعفري حسن

حاج رستم

50

جعفري  علي اكبر

علي اصغر

51

چمن آرا  غلامرضا

عبدالواسع

52

حاجي قاسمي غلامحسن

كربلايي لطفعلي

53

حاجي قاسمي راضيه

اسحاق

54

حافظ احمدي اصغر خان

كرب حجي

55

حافظ احمدي فريدون

علي اصغر خان

56

حافظ احمدي رضا

علي اصغر خان

57

حسینی سید حسین

سید ابراهیم

58

حاج قاسمی علیرضا

رضا

59

حسيني علي اصغر

سيد احمد

60

حافظی فاتح محمد ثانی

عطا الله

61

حاجی قاسمی رضا

جعفر قلی

62

خداوردی مجید

حسین آقا

63

خادمی محمد

جعفر قلی

64

خادمی علی اکبر

محمد صادق

65

خادمی عباس

محمد صادق

66

خاکسار علی

حاج حسن

67

خاکسار حسین

حاج حسن

68

خاکسار احمد رضا

حسن

دانایی فر حسین

علی اکبر(تنورمال

69

رحمانی حسین

میر زا خلیل

70

رضایی حسین

حاج حسن

71

رضایی علی

حاج حسن

72

سیفی محمد

علی اکبر

73

سلیمانی محمد

محمد علی

74

سالاری محمد حسین

اسحاق

75

سلیمانی  حسین

محمد علی

76

سلیمی عطا الله

سلیم سلطان

77

سلیمی امیر آقا

عطا الله

78

سلیمی شوکت الله

عطا الله

79

سلیمی حسین

امیر اقا

80

شیروانی حسین

کرب رستم

81

شیروانی  امین

حسین

82

شریفی عبد الله

آقا محمد باقر

83

شریفی اسماعیل

اقا نصیر

84

شریفی ابراهیم

اقا نصیر

85

شریفی نژاد کرب

حاج قربان

86

شیخی علی

غلامحسن

87

شاهمیری غلامرضا

اسماعل

88

شاهمیری  حسین

غلامرضا

89

شاهمیری حسین

حاج ملا

90

شاهمیری مجتبی

مسلم

91

صداقت شیر وانی امین

حاج حسین

92

صدیقی غلامعلی

محمد رضا

93

صدیقی محمود

استاداسحاق

94

ضمیری علیرضا

غلامرضا

95

ضمیری غلامرضا

علی اکبر

96

ضیاء حاجی خان

کرب  رمضان

97

طلوعی مهدیخان

محمد

98

طلوعی مصطفی

مهدیخان

99

طلوعی عباس

مهدیخان

100

طلوعی

عباس

101

طلوعی  مهدی

مهدیخان

102

طاهر نیا محمد رضا

مراد

103

عسکری  حسین

برات الله

104

عسکری  علی

برات الله

105

عسکری محمد

کرب علیجان

106

عسکری اسحاق

کرب علیجان

107

عسکری قاسم

علی اصغر

108

عسکری عباس

حسین

109

علی اکبری علی اکبر

شیخ روح الله

110

علی اکبری  علی

علی اکبر

111

علی بیگی خسرو

محمد رضا

112

غزالی حسین

شیخ غلامحسین

113

غزالی محمد

شیخ غلامحسین

114

فرهادی راد ابو الفضل

رمضانعلی

115

قاسمی عباسعلی

امر الله

116

قهرمانی پرویز

غلامحسین

 

اسامی تعدادی از عزیزان نیروی هوایی نیز در لیست بالا آورده شده ..

فرم ارسال نظر

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *