اطلاعات تماس

09220690452

شورای نخبگان ازغندی

تعداد بازدید : 7777

تعداد نظرات : 1 نظر

تاریخ انتشار : 1398/03/18

توسط : علی اکبر باصری ازغندی

اشتراک گذاری :

درآخرین جلسه شورای اسلامی ازغند با معاونت عمرانی فرمانداری شهرستان مه ولات جناب صفرنژاد در باره ازغند یکی از موضوعات مهم جلسه تشکیل شورای نخبگان ازغندی بودکه جناب صفرنژادتاکیدزیادی روی تشکیل دادن ان داشتندوحتی قرار شد که از طرف فرمانداری به این عزیزان دعوتنامه ارسال گردد . تعداد این عزیزان سقف مشخصی ندارد انچه که خیلی مهم است یک شاخص بودن انهادرکارهای دولتی وغیردولتی وتحصیلات بالا و داشتن دغدغه زادگاهمان ازغند خواهدبودلذاقبل ازاقدام برای تشکیل این شورا نظرات شما عزیزان ازغندی رادرباره چگونگی ایجاد آن خواهانیم ومنتظرنظرات وپیشنهادات شماعزیزان از غندی هستیم

mousavi

19 خرداد 1398

آیا تصمیمات این شورای نخبگان ضمانت اجرائی دارد ؟

فرم ارسال نظر

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *