اطلاعات تماس

09220690452

سخنانی باچندجوان ازغندی

تعداد بازدید : 5364

تعداد نظرات : 1 نظر

تاریخ انتشار : 1398/04/20

توسط : علی اکبر باصری ازغندی

اشتراک گذاری :

جوابی در برابر این موضوع که خیریه صالح ازغند فقط بفکر کار های کمیتگی است اعلام میداریم که : واما اشاره به مطلب کوچک اقا سجاد الهی واقا محسن آقایی که اگر چه چند کلمه کوچک بیشتر نیستند اما بسیار پر محتواوبزرگند ......
چقدر حرف زدن وانتقاد کردن ساده است وچه کوه بزرگی است عمل کردن عزیزان  فاصله بین  حرف وانتقاد بقول قدیمی ها ازاینجا تا چین است .......
مورد بحث دوعالم بی عمل یعنی اقای سجاد واقا محسن .  البته تنها این دو نفر نیستند بلکه تمام جوانان  تحصیل کرده ازغندمان مان طرف صحبت هستند اما چون این دو جوان شروع کردند من ملزم به جواب دادن هستم . 

واول سجاد  وجدانا چند دفعه  من شخصا از شما خواهش کرده ام  که وارد ازغندشدی من بعنوان شورا وهمچنین رئیس کانون فرهنگی  جانا و مالا درخدمتتان هستیم بیاییدبا دوستانت  این وضع فرهنگ زادگاهمان را ازرکود دربیاوریم بابا شما جوانان تحصیل کرده ه وبا سواد ماهستیدمن وامثال من همانطور که پیر هستیم مغز مان هم پیر تر است  وجدانا جوابی که دربرابر درخواست من ازشما بود همینجا بگو چرا نیامدید اقا ازمایشی کلید کانون وکتابخانه را بگیرید  وعمل کنید نه حرف بزنید  ماهی را هروقت از آب بگیری تازه است بیا جلو هر امکاناتی میخواهید بگویید ......... واما اقا محسن باور کنید مطالب ومقالاتی که شما درگروه وکانال ها میگذاریدو  می نویسد به هرکه نشان میدهم میگه این شخص دکتر است یا استاد چرا که با بینش صحبت میکند  ومتاسفانه باید بگم که همه در حد صحبت وحرف زدن در مدت 8 سالی که ما شورا ودهیاری مان کارمان را شروع کرده ایم درامورفرهنگی که من مسئولش هستم محسن جان  اصلا از درب کانون فرهنگی ومسجد رد شدی چه کسی باید بیاید وحضورا کمک باشد عمل کند اقلا یکدفعه آزمایشی بیا وبعد قلمت که خوب است بنویس رفتم جواب ندادند الان هم دیر نشده بیا جلو تا با شما وسجاد وجناب محسنی وامثالهم  طرحی نو در اندازیم ننویس صندوق صالح ازغند فقط بفکر کمیته هاست  چرا بدون تحقیق این حرف را میزینید درسته که خیریه اگه برای جهیزیه کمکی کند دربوق کرنا  حرف بزند این گروه کهن دیارتقریبا یک رسانه ملی ازغند حساب میشود وهمین جا  ودیگر گروه ها باصدای بلند اعلام میکنیم که ای جوانان برومند ازغندی در هرکجاهستید بیایید جلو وباز هم یک مثل ازغندی (سرت مو داره بیا پیش چراغ) ما آماده ایم ودرخدمت شما که برای اعتلای فرهنگ ازغند می خواهید قدمی بردارید  به پشتیبانی همین ازغندی هایی هستند که دلشان برای عمران وابادی وفرهنگ می تپد وآماده یک اشاره ما هستند برای کمک مالی  وبه شخص من این موضوع را بارها گفته اند لذا از طرف همین گلها وخودم  میگوییم  :  که محل وجایش از ما ، امکاناتش از ما ، پولش از ما ، فقط حضورش از شما  .......... بنابراین منتظریم  باصری

علی حسنی

26 تیر 1398

دو نفرهم که به فکر جوان ها هستند بزنید خرابشون کنید

فرم ارسال نظر

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *