اطلاعات تماس

09220690452

خاطرات یلدایی / چله ادامه دارد

تعداد بازدید : 4983

تعداد نظرات : 0 نظر

تاریخ انتشار : 1397/09/29

توسط : علی اسدی

اشتراک گذاری :

 ،،،چله. ادامه دارد،،،
واما چله ،،یلدا،، درازغند
یاد کرسی شوچراغونها بخیر
پدر بزرگها
مادربزرگها
جای شما خالی،روحتان شاد،
یادی ازاصیل ترین شیرینی
سنتی،خانگی،خاص چله و
زمستان حلوا،جوزی یا
همان حلوا مغزی معروف
ویادی از
آنهایی که دراین رشته و
دراین هنر معروف تر ومشهورتر بودن یادشان بخیر
      😒😊😉
مرحومان
علی باقری
غلامرضا جعفری
غلامرضا شادمهری
وجمشید یحیا ئی
ودیگردوستانی که
به هرطریق نقش آفرین بودن
     😀😅
واما
یادی ازعزیزانی که شادی
آفرین بوده اند
درنقش خوانندگی ونوازندگی
ونقالی وکتابخوانی و...
مرحوم محمد رضا وکیل
که شاهنامه خوانی او
متروف ومنحصر بفردبوده
      😅😏😅
عباسعلی کرم
وغلام کرم
محمد وغلام زمانی
دردوتار نوازی و
خوانندگی
وبیان حکایتها
قصه ها وبقولی
،،اوسنه،,
بخش جالب وجاذب
این شب نشینی ها
بوده است
که البته
گروه دلاک ها وحمامی هاهم
درنواختن دهل وسرنا
وسرگرمی های مفید و
سازنده نقش آفرین بوده اند
        🙊🙊🙊
واما بازهم.  ،،حلوا،،
حلوامغزی
حلوا جوزی
یک شیرینی قطعی وحتمی
شاه داماد که به خانه
عروس خانم میبرده است
یعنی اگر همه چیز برده بود
وحلوانبود
شب چله ای ناقص بود
حتی مه‍متر ازقند وشیرینی
وگوشت ولباس
فقط حلوا. 😜😜
       ،،,ککککفففف،،
واما بگم ازکف
باتمام شیرین کاریهاش
کف
شاید ارزانترین
جالبترین وحاذب ترین
وسرگرم ترین بخش
شبهای بلند زمستان
مخصوصا شب چله
یک سرگرمی چند ساعته
باکلی خنده وشادمانی
و
شوخی کفی کردن
که خود یکی ازبهترین
وجذابترین شوخی های
زمستانه ودوستانه بود
       🍎🍐🍎
حبه ای قند دریک ظرف
کف
برای خانواده ای ازنزدیکان
که غایب بود
به نیت کفی کردن و
پلوگرفتن
وصدالبته
طرف مقابل هم
بیخبر نبود. و
انگار منتظر چنین اتفاقی بود
به محض شنیدن کوبه در
بادستی سیاه شده ازته کتری
یا قلفتچه
هم زمان باگرفتن ظرف،کف
دست طرف راهم میگرفت
وصورت مبارکش راسیاه میکرد
وطرف شرمنده وبازنده
به جمع گروه وخانواده برمیگشت
واین بازی شادمانه
یک برنده و
یک بازنده  داشت و
شادبودن،شادمانه
         🏃

فرم ارسال نظر

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *