اطلاعات تماس

09220690452

بازنشستگان بی حقوق ازغندی

تعداد بازدید : 7294

تعداد نظرات : 0 نظر

تاریخ انتشار : 1398/03/18

توسط : علی اکبر باصری ازغندی

اشتراک گذاری :

 محل ومکان تصویر :  میدان اصلی درب قلعه
اشخاص داخل تصویر : همشهریهای ازغندی گلمان که منتظر اذان مغرب  در ماه مبارک رمضان هستند
تاریخ گرفتن تصویر : یک بعد از ظهر بهاری در نوزدهمین روزماه مبارک رمضان سال 1398
گیرنده عکس : خدمتگزارشما علی اکبرباصری ازغندی

فرم ارسال نظر

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *