اطلاعات تماس

09220690452

انرژی خورشیدی

تعداد بازدید : 7304

تعداد نظرات : 0 نظر

تاریخ انتشار : 1397/10/16

توسط : حسین وطنپور ازغندی

اشتراک گذاری :

با توجه به تمام شدن منابع فسیلی و گرانی قیمت آنها ضرورت استفاده از منابع انرژی جایگزین ضروری به نظر میرسد. استفاده گسترده از پنل های خورشیدی برای تولید برق پاک وسالم و کم هزینه تر میتواند در جهت پیشرفت روستا ها مد نظر قرارگیرد. با توجه به وجود دشتهای گسترده ازغند و شرایط محیطی مناسب میتوان به عنوان یک کسب و کار خوب روی آن متمرکز شد.

فرم ارسال نظر

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *