اطلاعات تماس

09155122338

اسامی خیرین محرم 1396 در ازغند

تعداد بازدید : 13

تعداد نظرات : 1 نظر

تاریخ انتشار : 1396/06/30

توسط : علی اکبر باصری ازغندی

اشتراک گذاری :

عاشورای امسال در ازغند با حضور خیرین بزرگ به خوبی برگزاری شد. دعاگوی شما عزیزان بزگوار بودیم ..عاشورای امسال در ازغند با حضور خیرین بزرگ به خوبی برگزاری شد. دعاگوی شما عزیزان بزگوار بودیم ..عاشورای امسال در ازغند با حضور خیرین بزرگ به خوبی برگزاری شد. دعاگوی شما عزیزان بزگوار بودیم ..عاشورای امسال در ازغند با حضور خیرین بزرگ به خوبی برگزاری شد. دعاگوی شما عزیزان بزگوار بودیم ..عاشورای امسال در ازغند با حضور خیرین بزرگ به خوبی برگزاری شد. دعاگوی شما عزیزان بزگوار بودیم ..عاشورای امسال در ازغند با حضور خیرین بزرگ به خوبی برگزاری شد. دعاگوی شما عزیزان بزگوار بودیم ..عاشورای امسال در ازغند با حضور خیرین بزرگ به خوبی برگزاری شد. دعاگوی شما عزیزان بزگوار بودیم ..عاشورای امسال در ازغند با حضور خیرین بزرگ به خوبی برگزاری شد. دعاگوی شما عزیزان بزگوار بودیم ..عاشورای امسال در ازغند با حضور خیرین بزرگ به خوبی برگزاری شد. دعاگوی شما عزیزان بزگوار بودیم ..

فرم ارسال نظر

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *

سمانه فرهادی راد

30 شهریور 1396

بسیار متشکرم از بزرگواران یازغندی