اطلاعات تماس

09220690452

هر كدام آماده بود مي خواهم

تعداد بازدید : 4506

تعداد نظرات : 0 نظر

تاریخ انتشار : 1398/05/08

توسط : علی اکبر باصری ازغندی

اشتراک گذاری :

می گويند آقاي موسوی (آقاي بجدم ) در جوانی كه مي خواسته اند، زنی برايش بگيرند در جلسه ای كه عمو و دائی و پدر و مادر و ديگر اقوام دور هم بوده و در اين باره صحبت مي كردند چندين دختر از قوم و خويشان برايش در نظر ميگيرند و هر كس نظرش را ميگويد، آخر كار گفته ميشود كه نظر سيد را هم بپرسيم ،لذا سئوال ميکنند كه از بين 5-6 نفر دختری که گفتيم کداميک را می پسندي كه بلا فاصله سيد جواب ميدهد: " اگر نظر مرا مي خواهيد اين است كه هر كدام زودتر بغل من باشد بهتر است بقيه اش چيزي نيست"
از اين جواب همه ميزنند زير خنده و مدتها اين سخن نقل مجلس ميشود .

فرم ارسال نظر

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *