اطلاعات تماس

09220690452

اولین روز عید از دید کودکان ازغندی( دهه سی)

تعداد بازدید : 5360

تعداد نظرات : 0 نظر

تاریخ انتشار : 1397/12/29

توسط : علی اکبر باصری ازغندی

اشتراک گذاری :

نوروز براي بچه ها رنگ و بوی دیگری دارد . چنانکه حسرت بسیاری از بزرگتر ها را در پی دارد !
شب عید را کمتر بچه ای میخوابد . شور و هیجان بچه ها برای عيدي ، لباس های نو ، بازي های عید و سفره های رنگارنگ دیدنی است . بچه ها اولين گروهند که براي عيدي گرفتن از خانه ها بيرون مي زنند ! پس از دریافت عیدی ، بلافاصله به سمت « پِی برج » خیز برمیدارند . منظور از « پِی برج » میدانگاه وسیعی است پشتِ حصارِ شرقی قلعۀ قدیمی ( البته سالها پیش بیرون قلعه به حساب می آمده و اکنون قلب روستاست ) که مانند همۀ میدانهای مشابه در زمانهای مختلف دارای کاربری های متفاوت میشود در عزاداری های محرم عرصۀ شبیه خوانی ها ، در طول سال نقالان گذری به پرده خوانی و مارگیرها به نمایش هراسناک مشغولند . ولی این میدان در روزهای عید ، جولانگاه کودکان و در حقیقت در تسخیر بچه ها و نوجوانان است !

بزرگ وكوچك شلوار كرباس مشكي و پيراهن كرباس سفيد بافت ازغند به تن دارند . اكثریت  گيوه به پا و كلاه نمدي نو يا كلاه كشي به سر دارند . گروهی شير یا خط ، برخی به « دِوَلی » ( دیواری ) مشغولند (  نفر اول سکه ای را به دیوار زده و نفر دوم با محاسبه ای که در اثر تجربه به دست می آید ، سکه را با شدتی به تناسب فاصلۀ سکۀ اول تا دیوار به دیوار میکوبد ، اگر سکۀ دوم حداکثر در فاصلۀ یک وجبی سکۀ اول بیفتد برندۀ مبلغی میشود که ابتدا مقرر گردیده ، در غیر این صورت نفر اول به بازی می پردازد و بازی ادامه می یابد .)

دسته ای شش هفت نفری هم در گوشه ای دیگر نشسته « بجُل بازي » ( بجُل استخوانی از مفصل گوسفند ، با طولِ تقریبی دو تا سه سانتیمتر و عرض ِ حدود یک و نیم سانتیمتر و ضخامت حدود یک سانتیمتر که به شکل خاصی پیچ خورده و دارای شش وجه است ) مي كنند .

گروه های چهار نفره هم به « تیشله بازي » ( توشله یا تيله ) سرگرمند !

تک وتوکی كلاه نمدي را از سر برگرفته و بر دست نهاده اند ! اینها برندگان « تخم مرغ بازی » اند و برای حمل چیزی به ظرافت تخم مرغ چه ظرفی مناسب تر و در دسترس تر از کلاه نمدی !!! ( بازی با تخم مرغ مانند همۀ قمارها اگر نیرنگی در میان نباشد کاملاً بر شانس و تصادف استوار است . بازي به اين ترتیب است كه دو نفر که هر یک در دست تخم مرغی دارند ، آنها را « سر به سر » يا « تَه به تَه » يا « پهلو به پهلو » آهسته به هم میزنند ، تخم مرغِ هر كدام كه تَرَك برداشت بازنده است !

در پایان روز ، عده ای شادمانِ بُرد هایشانند و گروهی گر چه نبرده اند ولی خوشحالند از  نباختن . دسته ای بازندگان نسبی اند و گروه کمی بازندگان مطلق و اصطلاحاً « پاکباز » شده اند . این دو دستۀ آخر افسردگان امروزند ولی هنوز به بُرد روزهای پیش رو بسیار امیدوارند !

میزان ِ« افراشتگی سر و گردن » بازی کنندگان نشانۀ تعلق به هر یک از گروه های چهار گانه بالاست !!!

ولی در میان گروههای یاد شده گروه پنجمی هم ایجاد میشود و آن بخشی از پاکبازانند که بزرگتر هایشان ، دوباره پولی در اختیارشان نمیگذارند و حتی کسی را هم برای قرض گرفتن نمی یابند . و به اصطلاح امروزی « اُوت شدگانِ » زود هنگامند که بازی ها را تا « سیزده بدر » از روی « سکّو ها » باید دنبال کنند !!! البته بازیهای فوق فقط در ایام نوروز برگزار میشود و در طول سال کسی به ندرت به این بازیها می پردازد.

فرم ارسال نظر

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *