تغییر رنگ قالب
موضوعات سایت


مطالب ارسال شده امروز +0

تعداد 253
تمام مطالب 3167


        

امار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3167
کل نظرات: 388
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 434
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: سیف الله آذری فر (آذری ازغندی)
نظرسنجی

نظر شما درباره قالب جدید سایت ؟


 

در تاریخ:12-01-1396, 20:44  | بازدید ها: 370  |  نمایش نظرات

بنام خداکارعشق ازجمله علت ها جداست

سالی که درازغند گذشت باهمه کم وکاستی هاموفقیت هایی هم داشته ایم که اگه قراربشه به همه نکات مثبت انها اشاره کنم کتابی بس عظیم خواهدشد امادراینجا بطورمختصربه نکاتی چند اشاره خواهیم نمود که اهم واولین ان حس وطن دوستی واتحادی است که بین همشهری هابوجودامده مثلا همین فضای مجازی انترنت است که چندین کانال وگروه بالای ده تا وهمچنین سایت ازغند برای اگاهی واطلاع رسانی همشهری ها شبانروزدرتلاشند . بدنیست تقدیر وتشکری ازمدیران ان بنماییم : اولین انها اقای حمید وکیلی بااینکه شغلشان افسر ونظامی هستند معهذابا تلاش وعلاقه زیادی که به ازغند دارندسوپرگروه (هدهد )، گروه (هم ولایتی های ازغندی) ، وگروهی هم بنام (مه ولات) مدیریت میکنند . درود وتشکرازین مرد ، دومین انها گروه (مردونه ونسل جدید ازغند) میباشد که با مدیریت محمدرضا بابا غیبی ومحمداقایی والبته مدیریت گروه (طب سنتی ازغند) وگروه (خانه اساتید) هم مدیریتش با محمد اقا ست که درود وتشکربرهردوتاشان سومین انها سه کانال است که (ازغند من) را اقای مصطفی نجفزاده مدیریت میکنند وایشان مهندس (سایت رسمی ازغند) نیزمی باشند وزحماتشان پیداست که تشکرودرود وکانال (ازغندبزرگ) رااقا سجادالهی ازمشهد ومهدی محبی نیا از ازغند دونوجوان گل مدیریت میکنند با تشکرودرود به هردوتا شان مخفی نماند که مدیرگروه (دیارکهن ازغند) خودم وگروهی هم (بنام خیرین ازغند) داشتیم که با امدن خانم منشی به گروه انرا تغیر وبنام (حامیان توسعه ازغند) نامگذاری شد ودوتایی مدیرشدیم . وهمچنین سوپرگروه بانوان ازغند بمدیریت خانم لاله منشی و فعالیت هایی که‌ طی یکسال اخیر توسط خانم منشی وسیله بانوان درازغند شده حاصل فرهنگ سازی و اتحاد وهمدلی بانوان ازغندی در اقصی نقاط این دیار هست ، گروه بانوان ازغندی در باره مسائل و‌مشکلات کارافرینی و ،تولید و و راه های توسعه روستا مرتب بحث و بررسی داشته است ، با کمک بانوان صندوق کارافرینی بانوان تشکیل دادیم ،و فروشگاه در ازغند راه اندازی کردیم ،،باز همین با همدلی بانوان در این فضای مجازی بسیاری از اهدافی که با همدیگر بررسی و گفتمان داشته اند ،هر چند ماه یکبار در ازغند اجرایی میشه ،که این مختصری ازمباحث و فعالیت ها ی این گروه بانوان ازغندبوده، واخرین نفرهم علی اقای نجفزاده گل کوچلومان هستند که کانالی بنام (ازغندیا) را مدیریت میکنند که درود بی پایان برهمه این تلاشگرهای عاشق ازغند..... واما معرفی اسوه های عشق وعلاقه به زادگاهمان ازغند البته سوء تفاهم نشود هرازغندی درهرکجای این میهن اسلامی است عاشق ازغند وزادگاهشان هستند وما این علاقه راخصوصادربرات ها وعاشورا ی حسینی دقیقامشاهده و می بینیم امااین عزیزانی که خواهیم گفت گذشته ازعلاقه درین زمانه وانفسا عمل های مثبتی هم درکارنامه شان دارندکه باید به دیگرهمشهری ها معرفی شوند وچه بسا که انها تمایلی به این معرفی ما نداشته باشند وحتی اعلام هم کرده اند اما ما بوظیفه اسلامی خودمان بایدعمل کنیم واما اولین نفر مورد نظرماخانواده ای ازغندی الاصل بنام مرحوم غلامحسین نجف زاده وسیده مادری ازسادات ازغندبنام مرحوم بی بی خاورهاشمی درتهران بچه هایی راتربیت کرده اندکه باوجود کیلومترها دوری ودرکشورخارج مثل کاناداباز هم بفکرزادگاه اجدادی خودشان ازغند هستندچنانکه ازحدوددوسال بیشتراست که اقای مهندس علی اصغر نجفزاده هر ماه یک ونیم میلیون تومان برای عمران وابادی ونیازمندان روستا توسط اقا سیدسعیدهاشمی کمک بازغند میکنند وعلاوه براین ها مبلغ هشت میلیون هم برای سنگفرش کمک کرده ومیکنند وبرادرشان مهندس حسین اقاهم مبلغ پنج میلیون تومان برای سنگفرش روستا اهداکرده اند که جای تقدیر وتشکر رادارد وهمچنین تشکر ازسید سعید هاشمی که نماینده ایشان بوده ووقت خودش رابرای مشکلات ونیازمندان ازغند وشناسایی شان صرف میکندکه گذشته ازکمک هایی که طول سال میکنندهمین عید1396حدود 30بسته کمکی بین نیازمندان ازغند توضیع نموده اند . ، ویکی دیگر از عاشقان ازغند که با کارهاواقدامات خود خدمتگزاریش راثابت کرده است سرکار خانم لاله منشی فرزنداقارضاونوه کدخدای مقتدرگذشته ازغندمیباشندکه با داشتن همسروبچه وخانواده وگرفتاری های این زمانه ازتهران وکرج بازغنددر رفت وامد وشب وروز درتلاش برای عمران ابادی وسرفرازی زادگاهمان ازغندمی باشند تشکر ودرود براین یگانه زن . .... وهمچنین درطول همین سال 1395گذشته ازاسامی کسانیکه درلیست کمک ها نام برده ایم عزیزان همشهری ازغندی دیگری بوده که ازاقصا نقاط کشور بفکر زادگاهشان بوده وهستند مثلا سیده بی بی حجیه موسوی ازمشهد برای سرجاده ازغند شش میلیون هزینه دستشویی داده اند ویا سید ی دیگر ازتبار موسوی های مشهد که دراصل ازغندی هستند وگفته نامی ازمن نبرید مبلغ دومیلیون تومان برای سی بسته کمکی برای شب عید پارسال کمک کرده اند که ازصندوق خیریه بعدها بدهیم ونداده ایم وایشان حتی اشاره ای هم به این موضع نکرده اند مساله کم وزیاد بودن پول نیست بلکه ان فکرویاد زادگاه و(حب الوطن من الایمان است)برای مثال مثلااقای سیدحسین موسوی مفسرقران عزیزمان هرسال پنجاه هزارتومان وبیشتر بمن میدهند ومیگویند فصل نهال کاری دوتا درخت بنام من درزادگاهم بایدکاشته شود یااقای علیمحمد عسکری ازتهران یخچالی نوخریده ومیگویند این را درمسجدبالا برای مردم بگذارین ویا یکصدتومان واریزکه این ازطرف من برای سنگفرش روستا وچندی قبل هم دویست تومان فرستاده یکصدبرای صندوق خیریه ویکصد تومان برای عمران ابادی ازغند یااقای کاظم باقری تهران درطول سال چهار تا یکصد هزارتومانی فرستاده اند ایوان 400ساله جامع ازغند را نورافشانی کرده اند حدود یکمیلیون خرج دوربین مداربسته اشپزخانه کرده انداقای مهندس ماندنی ماه پیش120 هزارتومان برای خیریه و140هزارتومان برای روحانی ازغند به حساب واریزکرده اند یااقاامیدوکیلی خادم مسجد قاسم اباد گاه وبگاه لوازمی برای اماکن مذهبی ازغنددرنظر میگیرندبا تشکر یااقای مهندس حسین شریف زاده چندین دفعه 20تومان و30تومان و40تومان برای خیریه واریزنموده انداقای مهدی مدنی ازمشهدهردفعه از یکصد تا چهارصد کمک نقدی وجنسی نموده اندودیگر اقای حسین اقا سلیمان ف حاج عباسعلی راداریم که هروقت مشکل مالی 200 تا 300تومان داریم با یک تلفن حل میکنند وحتی همسر ایشان هم شخصا اعلام برای کمک نموده اند وبرای مثال برای همین شب عید 96 که خودمان ازکمک های مردم یک میلیون دویست داشته ایم ایشان هم بهمان مقداریعنی یک میلیون دویست رویش کذاشته تا بسته های کمکی برای شب عید بین نیازمندان ازغند توضیع کنیم که درود بی پایان براین زن ومردمتعهد وهمچنین اقای کاظم صفری ف حج حسن را داریم که گاه وبی گاه کمک های یکصد تومانی ودویست تومانی به ازغند می نمایند وتشکرازین مرد و اقای حج کاظم میرمحمدی برای امورات ازغند یکصدهزارتومان واریز نموده اند که البته تمام اینها حساب کتاب ودقیقا نوشته شده ودرحساب مشترک است اول سال 95 تقاضای کمک برای گچکاری ایوان مسجدجامع نمودیم بجای دو میلیون بالای چهارمیلیون کمک کردند برای کاروان پیاده کمک خواستیم برای روزعاشورا کمک خواستیم برای روزملی کمک خواستیم که درتمام این موارد همین همشهری های ازغندی زادگاهشانرا سرفراز کرده اند وعزیزان گلی دیگری نیزممکن است که کمک نموده اندهر مقداربوده بخاطر حضورذهن کم شاید ازقلم افتاده باشند که خواهشمندیم اعلام کنند که نامشان درج شودچراکه همه این مطالب درتاریخ ازغند ثبت وضبط میشود لازم بیاد اوری است که ما همشهری های زیادی داریم که ازجان ودل برای زادگاهمان زحمت می کشند که برای معرفی همه همانطوریکه گفتم کتابی بس بزرگ لازم است ودرصدد هم هستیم دراینده همه این بزرگواران را معرفی کنیم اما برای مثال عزیزانی مثل اعضای شورای اسلامی تان خانم تلاشگردهیار ودستیار پرتلاش مجتبی نجف زاده هیئت امناء های مساجد ازغند وخادم های شریف مسئولان تعزیه ازغند اقایان باخدا روحانی محترم ازغندحاج اقای حسینی جناب اقای اسدی که هرجا نام ازغند وکار ازغند هست ایشان حضورفعال دارند درود برایشان وهمچنین مسئولین مسجد ازغندی های مشهد وتمام کسانیکه کلمه ازغندی را درشناسنامه خود یدک میکشند درپایان سال 1395ش برای همه ارزوی سلامتی ، خوشبختی ، شادکامی ، ازخداوند بزرگ مسئلت داریم انشاالله پایان سال 1395شمسی

رئیس شورای اسلامی دهستان ازغند علی اکبرباصری

Avatar

مشخصات نویسنده مطلب

نویسنده: admin
آدرس ایمیل: baseri_aliakbar@yahoo.com
تعداد مطالب: 1086
تعداد نظرات: 4
گروه کاربری: مدير کل
آخرین بازدید: 21 تیر 1396 16:14
تاریخ ثبت نام: 22 اردیبهشت 1389 07:52
مشخصات اضافی: علی اکبر باصری ازغند
امضا:
نام کامل: علي اكبر باصري ازغندي
محل سکونت: ايران مشهد
آی دی یاهو: baseri_aliakberi@yahoo.com
برچسب ها:
اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.