اطلاعات تماس

09220690452

خواجه عبد الرشید

 

منبع این مطلب و اغلب مطالب تاریخی سایت ازغند کتاب « ازغند شهر سبز » تالیف آقای علی اکبر باصری ازغندی می باشد . 
  شيخ الاسلام خواجه عبدالرشيد، از فرزندان شيخ جام (ملقب به جوانمرد)

مزار معروف ازغند متعلق به کیست ؟ میگویند این مزار آرامگاه متعلق به حضرت عبدالرشيد فرزند بزرگ شيخ احمد جامی که در ازغند، پيشواي مومنان بوده است میباشد . در کتاب « تاریخ ولایت زاوه » تالیف آقای خسروی از زبان « درويشعلي بوزجاني صاحب روضه الرياحين » چنین آمده است : نقل است که در شهر ازغند از اسماعيليان زيادي براي کارهاي ساختماني استفاده ميکردند که شيخ بزرگوار هميشه با آنان مباحثه و مناظره مي فرمود، تا اينکه تعداد زيادي از آنان از اسماعيلي گري برگشته و مرديد شيخ گرديدند . و باز همين اقدام عده اي از اسماعيليان عقده اي را که بر دين اسماعيلي استوار بوده به خشم در آورده و او را ترور نمودند. وي بعد در همان محل دفن گرديد. بعد از مرگ او، مرض وبا در آن محل آمد که بسياري از اسماعيليان را هلاک نمود و اين واقعه باعث شد تا بزرگ آنها به راه شيخ بيايد و مريد او شود که با اين عمل مرض از ان شهر گم گرديد و باز اين عمل باعث شد تا همان بزرگ برگشته و مريد شده، بر قبر شيخ ارامگاهي بسازد و خود در آن مجاور گردد. نقل است که بعد از چند سالي براي ترميم مزار وي قبر رابشکافتند ديدند دست شيخ بر روي سينه اش است و چون دست او را برداشتند خون جاري گرديد. پس دست او را دوباره بر روي زخم بر سينه اش گذاشتند و پس خون باز ايستاد.

درويش محمد باخول
درويش محمد باخول از ابدالان و عارفان شهر ازغند بوده که در قرن ششم هجري در ازغند مريد شيخ الاسلام خواجه عبدالرشيد بوده است. درويشعلي بوزجاني صاحب روضه الرياحين از کرامات وي بسيار نقل کرده و او را مردي زاهد و پارسا ميدانسته است.