اطلاعات تماس

09155122338

پارچه بافی

مهمترین صنعت روستا پارچه بافی است .

درحال حاضر هیچ خانه ای بدون کارگاه که در ازغند به آن (کرگاه) میگویند، نیست. حتی درباغها که مدت دو سه ماه بیشتر زندگی نمی کنند بازهم اولین کارشان درست کردن کارگاه فرت بافی درسراورت هاست .
بافت پارچه کرباسی با انواع رنگ ها ، دستمالهای مخصوص جوانان و مردان و انواع حوله و بافت چادر شب های رنگارنگ برای بستن رختخواب ها وملافه های رنگ روشن وغیره همه تولیدات بافندگی خانمهای این دوره ازغند است.

 این پارچه ها با دستگاهی به نام « فرَت » بافته میشود . و از وظایف زنان روستاست. تهیه کردن مقدمات کارپارچه بافی، از خود پارچه بافتن جالبتر است . چرا که برای اماده کردن نخ های اصلی پارچه که از ده ها رشته نخ رنگی باید بهم مثل یک مار رنگین به طول ده ها متر اماده شود.

 برای این کار ابتدا محلی با طول حدود 100متر و تقریبا صاف در جایی خلوت و یا کوچه ای را برای این منظور برای یک روز قرق میکنند. سپس این مسیر صدمتری را با فاصله یک متری ازچوبهای باریک واصولا با نی و اندازه دومتر در زمین می کوبند تا محکم باشد بعد از ان از بین چند خانم مسئول با پیراهن های گلی هرکدام بنوبت دو نفر دو نفر عهده دار کار میشوند و با دو تا دستک که در دستشان است یکی یکی مشُوره ها که وسطش سوراخ هست در دستک قرارداده و از اولین چوب نی شروع به حرکت کرده. مشوره ها (ماسوره درازغند مشُوره میگن) که انواع نخهای رنگین که قبلاروی ماسوره هابسته اند درحال چرخش ونخها باز و در امتداد کوچه به دور چوبهای نی سرتاسر کوچه را این نخ ها فرا میگیرد و گویی کف کوچه را سراسر با نخهای رنگارنگ آذین بسته اند .

 دو سه زن ، چارقد به سر و چادر به کمر ، با ماسوره هایی در دست با جدیت سر و ته کوچه را پی در پی می پیمایند .

 تماشای بازی با این رنگهای شاد ما را برای ساعتها سرگرم و شادمان میسازد. راه اندازی این صنعت زیرنظر خانمهای متبحر ازغندی بوده که کارگاه فرت بافی را برپا میسازند . خانمِهای خانه دار بعد از فراغت از کارهای روزمره ، در مدت سه چهار ماه کار این گارگاه فرت بافی راتمام میکنند . نکتۀ مهم این است که این پارچه ها بسیار پردوام و مرغوبند . به طوریکه یک پیراهن و شلوار کرباسی که لباس دائمی اغلب بچه هاست ، علیرغم جنب و جوش زیادی که اقتضای سنشان است پس از یکسال تقریباً هیچ آسیبی نمی بیند.

اين نوشته هاي مربوط گذشته ازغند است و گر نه اکنون با آمدن انواع پارچه هاي بازاري نخي و پلاستيکي و حتي پارچه کيلويي بازار فرت بافي ازغند را به کلی از رونق انداخته در همين گذشته نزديک انواع و اقسام پارچه مثل کرباس و دستمالهاي مخصوص و چادر شب هاي رنگارنگ با دستگاهي به نام فرت(کلمه ازغندي)بافته ميشود.

نظرات

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *