اطلاعات تماس

09220690452

قالیچه بافی

در ازغند قالیچه چند تفاوت آشکار با قالی دارد .

قالی بافی کارِ « مردان » است ولی بافت قالیچه کارِ « زنان » .
قالی بافی اغلب « صنعت کشاورز » است و قالیچه « هنرِ دامدار » .
قالی « اعتبار » می بخشد و قالیچه « وقار » ،
قالی میوۀ « اندیشه » است و قالیچه نتیجۀ « احساس » چراکه مرد با « عقل » می بافد و زن  با « عشق » می تند .

 قالی پیشکش مرد است در عروسی و قالیچه جهاز زن .
قالی زندگی را میچرخاند ولی این زندگی است که بر گِرد قالیچه میگردد.

وهمانطور که گفته شداین صنعت دردست بانوان ازغندی و اکثر دختران قلعه با این کار آشنایی داشته و خصوصا برای جهیزیه شان یکی دو تا قالیچه با خودشان به خانه بخت می برند اما قالیچه برای فروش در ازغند بندرت پیدا میشود.

نظرات

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *