اطلاعات تماس

09220690452

تنورمال

ساختن تنور نانوایی از مشاغل سخت است که به تبحر و مهارت فراوانی نیاز دارد .

مخلوطی از خاک رس مخصوص ، موی بز ، شیر و آب که احتیاج به عمل آوری و ورز دادن خاصی دارد که از عهدۀ هرکسی بر نمی آید .
 کسی که تنور را میسازد به « تنورمال » معروف است .
تنورمالِ کنونی ازغند « استاد عزیز الله » است، که برای اهالی ازغند و روستاهای مجاور تنورهای عالی میسازد .
 استاد عزیزالله در کنار تنور ، « کُندی » ( انباری تقریباً استوانه ای گِلین برای نگهداری غلّات ) هم میسازد .
 این وسیله، کارِ سیلو را انجام میدهد تا غلات را از هر گزندی ایمن سازد.

نظرات

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *