اطلاعات تماس

09155122338

نام : حسن

نام خانوادگی : رمضانی

نام پدر : نبی الله

شماره تماس : 09154326578

آدرس الکترونیک : ------

مدارک تحصیلی

هشت سال ریاست شورا ازغند از سال 1388 تا 1396

عضویت در شورا به مدت 5 سال

سرپرست دهیاری

عضویت شورا

عضویت شورا

عضویت شورا

فعالیت ها

هشت سال ریاست شورا ازغند از سال 1388 تا 1396

عضویت در شورا به مدت 5 سال

سرپرست دهیاری

عضویت شورا

عضویت شورا

عضویت شورا

توضیحات :

هشت سال ریاست شورا ازغند از سال 1388 تا 1396

عضویت در شورا به مدت 5 سال

سرپرست دهیاری

عضویت شورا

عضویت شورا

عضویت شورا

شبکه های اجتماعی

فرم ارسال نظر

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *