اطلاعات تماس

09155122338

نام : مجتبی

نام خانوادگی : نجف زاده

نام پدر : علی اصغر

شماره تماس : 09154326578

آدرس الکترونیک : n@gmail.com

مدارک تحصیلی

هشت سال ریاست شورا ازغند از سال 1388 تا 1396

عضویت در شورا به مدت 5 سال

سرپرست دهیاری

عضویت شورا

عضویت شورا

عضویت شورا

فعالیت ها

درخت کاری پارک بوستان شهدای ازغند

پیگیری ،احداث و گل کاری پارک محله

درخت کاری و نگهداری درختان سر جاده

پیگیری و تغییر از جدول گزاری خیابان قائم به سنگ فرش

نرم افزاری کردن کلیه ی اطلاعات دهیاری و خانوارهای روستا

پیگیری و احداث زمین والیبال با مازاد بودجه دیوار کشی قبرستان با همکاری همسرمحترمشان سرکارخانم صفری

توضیحات :

هشت سال ریاست شورا ازغند از سال 1388 تا 1396

عضویت در شورا به مدت 5 سال

سرپرست دهیاری

عضویت شورا

عضویت شورا

عضویت شورا

شبکه های اجتماعی

فرم ارسال نظر

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *